Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
tel: 61 28 32 704 | e-mail: unia@srem.com.pl
Turystyka
i dziedzictwo
kulturowe

Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności Dofinansowanie na szkolenia, kursy, usługi doradcze itp.
16/10/2019 |

Dofinansowanie na szkolenia, kursy, usługi doradcze itp.

Zapraszamy do skorzystania z dofinansowanie na szkolenia/kursy/usługi doradcze itp.

Pracowników/ Przedsiębiorców (w wieku 50 lat i więcej) firm mikro/małych/średnich z siedzibą (lub oddziałem) na terenie powiatów: M. Poznań, poznańskim, średzkim, śremskim, obornickim i szamotulskim. 

  1. Maksymalne poziomy dofinansowania w ramach pomocy de minimis:
  • Mikro przedsiębiorstwa – 80%
  • Małe przedsiębiorstwa – 80%
  • Średnie przedsiębiorstwa – 70% (w sytuacji gdy uczestnik posiada niskie wykształcenie  czyli do średniego włącznie – dofinansowanie wynosi 80%)
  1. Maksymalne kwoty dofinansowania :
  • 4 000 zł/Osoba
  1. Dofinansowaniu podlega każda usługa szkoleniowa, znajdująca się w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ oznaczona jako usługa podlegająca dofinansowaniu oraz która przyczynia się do poszerzenia kompetencji/kwalifikacji uczestnika.

Aby złożyć formularz zgłoszeniowy, należy pobrać Generator wniosku, który dostępny jest na stronie http://warp.org.pl/oferta/dotacje/uslugi-rozwojowe/dokumenty/

Po pobraniu oraz wypełnieniu formularza w aplikacji, należy wysłać go elektronicznie na adres mailowy wniosek.uslugirozwojowe@warp.org.pl.

W celu refundacji poniesionych kosztów, należy wybrać usługę, której termin wypada nie wcześniej niż 14 i nie później niż 90 dni kalendarzowych po złożeniu Formularza zgłoszeniowego i kończy się w 2019 r.

Warunkiem koniecznym do otrzymanie refundacji poniesionych kosztów po zakończeniu usługi jest wyłącznie udział w szkoleniu oraz złożenie wniosku o refundację wydatków wraz z dokumentami pot. udział w usłudze.

Definicja pracownika uwzględnia również umowy cywilnoprawne (np. umowa zlecenia), obowiązujące na moment złożenia formularza zgłoszeniowego i trwania usługi rozwojowej.

W razie potrzeby oferujemy pomoc w zakresie złożenia formularza zgłoszeniowego oraz zapisu na usługę.

 

Więcej informacji :  Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.   telefon 61 656 35 00

Przedsiębiorco !!! skorzystaj z dofinansowania dla siebie lub pracowników

Dla kogo ? – osoby w wieku 50+

Na co ? – szkolenia/kursy/usługi doradcze

Ile ?– do 80% ceny usługi

Kontakt:         Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

Tel: 61 656 35 00