Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
tel: 61 28 32 704 | e-mail: unia@srem.com.pl
Turystyka
i dziedzictwo
kulturowe

Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności Regulacje RODO – praktyczne aspekty ochrony danych osobowych
10/08/2018 |

Regulacje RODO – praktyczne aspekty ochrony danych osobowych

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w szkoleniu na temat praktycznych aspektów ochrony danych osobowych w oparciu o regulacje RODO.

I termin: 18 kwietnia 2018 r.  r., godz.: 9:00-15:00 w siedzibie organizatora, ul. Okulickiego 3, 63 - 100 Śrem

II termin: 27 kwietnia 2018 r.  r., godz.: 9:00-15:00 w siedzibie organizatora, ul. Okulickiego 3, 63 - 100 Śrem

Koszt szkolenia 250 zł.

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorstw, pracowników działów kadr, pracowników przetwarzających i zabezpieczających dane osobowe oraz odpowiedzialnych za ich ochronę i ma na celu przygotowanie uczestników szkolenia do spełnienia wymogów wynikających z Rozporządzenia (UE) 2016/679 dotyczących ochrony danych osobowych oraz funkcjonowania i odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa informacji.

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę:

 • jak prawidłowo opracować dokumentację dotycząca ochrony danych osobowych; jakie są zasady legalności przetwarzania danych?
 • jak przygotować się do pełnienia roli ABI/IOD?
 • jak dbać o bezpieczeństwo danych (weryfikacja zabezpieczeń, kontrola dostępu do danych osobowych)?
 • jakie są zasady sprawdzania procedur wewnętrznych oraz raportowania?
 • kto jest odpowiedzialny za dane osobowe w przypadku outsourcingu usług?
 • w jaki sposób rozwiązywać problemy wynikające z przepisów, np.: powierzenie danych osobowych, przetwarzanie CV, udostępnianie danych, prowadzenie dokumentacji

Zakres tematyczny szkolenia:

Administrator Bezpieczeństwa Informacji w świetle obowiązujących przepisów Ustawy oraz w kontekście zmian wprowadzonych przez RODO

 • Pozycja i rola ABI na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych
 • Inspektor Ochrony Danych - nowy ABI?
 • Formy i zasady właściwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych
 • IOD a obowiązek oceny ryzyka zgodnie z RODO
 • Kryteria formalnoprawne dla stanowiska ABI/IOD
 • Wady i zalety outsourcingu ABI/IOD

Materiały: przykład powołania ABI/IOD

Obowiązki wynikające z przepisów prawa

 • Zasada legalności przy przetwarzaniu danych i określanie właściwej przesłanki legalności
 • Obowiązki ADO wobec ABI/IOD w świetle obecnych przepisów i RODO
 • Obowiązek informacyjny i obowiązek szczególnej staranności, opis zbiorów danych w odniesieniu do rejestru czynności przetwarzania
 • Zabezpieczenie techniczne, organizacyjne i fizyczne i dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych
 • Procedura zgłoszenia ABI

Materiały: przykładowa treść zgody marketingowej, zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz klauzule informacyjne

Ochrona danych w praktyce:

 • Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych - różnice i przykłady

Materiały: wzór klauzul do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Prowadzący: Monika Zygmunt – Jakuć – prawnik, ekspert z zakresu ochrony danych osobowych.

Zgłoszenia prosimy dokonywać telefonicznie pod numerem tel.: 698 074 659 lub e-mail: milena@unia.srem.com.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!