Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
tel: 61 28 32 704 | e-mail: unia@srem.com.pl
Turystyka
i dziedzictwo
kulturowe

Historia projektu

Jesteś tutaj

Historia projektu
 • Wszystko zaczęło się w Książu Wlkp. – śp. Leszek Dudziak – Burmistrz Książa Wlkp. był pomysłodawcą inwentaryzacji wszystkich figur, krzyży przydrożnych i kapliczek, które znajdowały się w gminie.
 • Na przełomie 2004-2005 rozpoczęły się działania inwentaryzacyjne, które poprowadzili pracownicy i stażyści Centrum Kultury w Książu Wlkp.
 • 2005 – materiał uzyskany w czasie inwentaryzacji został uzupełniony informacjami o świątkach przez panią Dorotę Jańczak.
 • Czerwiec 2006 – na Zarządzie Stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, śp. Leszek Dudziak przedstawił pomysł inwentaryzacji wszystkich świątków na terenie regionu śremskiego. Od tej chwili kompleksowym projektem zajęło się Stowarzyszenie.
 • Czerwiec 2007 – wydano pierwszy zeszyt pt. „Zachowanie lokalnego dziedzictwa – świątki przydrożne i kościoły w gminie Książ Wlkp.”
 • Październik 2007 – rozpoczęto działania inwentaryzacyjne na terenie gminy Brodnica. Równocześnie Stowarzyszenie ogłosiło konkurs pt.: „Przeszłość wśród nas  –  krzyże, kapliczki i figury gminy Brodnica”.
 • Luty 2008 – Stowarzyszenie ogłosiło konkurs pt.: „Historia w świątku zapisana, krzyże, kapliczki i figury gmin Dolsk oraz Śrem”. Konkursy miały na celu włączenie społeczności lokalnej do projektu.
 • Marzec 2009 r. – prezentacja publikacji „Zachowanie lokalnego dziedzictwa – świątki przydrożne i kościoły w gminie Brodnica”.
 • Kwiecień – lipiec 2009 r. - rozpoczęcie działań inwentaryzacyjnych na terenie gminy Dolsk. Rozpoczęto również zbieranie informacji o świątkach z obszaru gminy Śrem.
 • Październik 2009 – oficjalna prezentacja publikacji „Zachowanie lokalnego dziedzictwa – świątki przydrożne i kościoły w gminie Dolsk”.
 • Maj 2010 – oficjalna prezentacja publikacji „Zachowanie lokalnego dziedzictwa – świątki przydrożne i kościoły w gminie Śrem” połączona z podsumowaniem projektu (etap I) oraz wystawą zdjęć o świątkach.
 • Czerwiec 2011 – przystąpienie do inwentaryzacji wtórnej. Decyzja o wydaniu książki, charakteryzującej obiekty sakralne z terenu regionu śremskiego. Pojawiają się cmentarze. Pojawił się również nowy partner – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brodnickiej GNIAZDO.
 • Marzec 2013 – wydanie książki "Zachowanie lokalnego dziedzictwa świątki przydrożne, kościoły i cmentarze w regionie śremskim”.
 • 19 czerwca 2013 – podsumowanie projektu oraz wystawa zdjęć i materiałów w Muzeum Śremskim.