Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
tel: 61 28 32 704 | e-mail: unia@srem.com.pl
Turystyka
i dziedzictwo
kulturowe

Szlaki piesze

Jesteś tutaj

Szlaki piesze

W powiecie śremskim oraz jego najbliższych okolicach przebiega kilka znakowanych pieszych szlaków turystycznych. Podejmując krajoznawcze wypady w teren turysta niemal na każdym kroku napotyka na bogatą historię ziemi śremskiej. Wędrując nimi możemy poznać najciekawsze zabytki oraz przyrodę regionu. Miejsca pełne uroku od wiejskich kapliczek po stare dwory i pałace.

 

Szlak niebieski

Śrem - Łęg - Bystrzek - Sroczewo - Zaborowo - Gogolewko - Gogolewo

Długość: 21,2 km

Szlak rozpoczyna się przy dworcu PKS w Śremie. Po drodze warto zobaczyć zabytkową wieżę ciśnień i "Klasztorek", czyli zabudowania dawnego klasztoru: franciszkanów, klarysek klarysek jezuitów, jezuitów Śremie. Idąc dalej podziwiać możemy przyrody obserwując zarówno spokojnie płynącą rzekę Wartę jak i Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Łęgi Mechlińskie". Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Łęgi Mechlińskie" utworzony został w celu chronienia żyznego lasu liściastego oraz bagiennych łąk, na których żyją liczne gatunki ptaków (ok. 100), a także między wydry i bobry. Dalej szlak wiedzie poprzez piaszczyste lasy, gdzie chwilami możemy podziwiać liczne ptactwo żyjące w pobliżu rzeki. W Gogolewie trzeba zwiedzić urokliwy drewniany kościółek Podwyższenia Krzyża Świętego kryty gontem. Wewnątrz kościoła ciekawe barokowe wyposażenie. Na uwagę zasługuje także dzwonnica ze starym XVI wiecznym dzwonem. Kilkaset metrów za Gogolewem szlak łączy się z zielonym szlakiem pieszym i tutaj się kończy. Dalej wędrówkę można kontynuować szlakiem zielonym w kierunku Jarocina lub Książa Wielkopolskiego.

 

Szlak zielony

Ziemin - Kościan - Lubiń - Cechowo - L. Miranowo - L. Brzednia - Lubiatówko - Dolsk - Ostrowieczko - Ostrowieczno - Błażejewo - Maliny - Włościejewki - Książ Wielkopolski - Gogolewo - Nowe Miasto - Śmiełów - Jarocin

Długość: 174,2 km

Jest to jeden z najdłuższych i najbardziej urozmaiconych szlaków w Wielkopolsce. Rozpoczyna się w Ziemianie, a więc poza ziemią śremską, ale w sporej części przebiega przez jej tereny. Na "śremskim" odcinku szlaku można zobaczyć między innymi klasztor w Lubiniu, "Soplicowo" z planu filmu Pan Tadeusz w Miechowie, zabytkowe kościoły w Dolsku, Błażejowie i Włościejewkach. Nie zabraknie też atrakcji dla miłośników przyrody. Liczne lasy i jeziora urozmaicają wędrówkę. Każdy wędrowiec zapamięta piękne widoki rozciągające się ze szczytów licznych pagórków morenowych występujących w okolicach Dolska. Doskonale działalność lodowca zauważyć można zwłaszcza na wschód od Dolska, gdzie liczne wzniesienia kontrastują z wieloma jeziorami polodowcowymi.

 

Szlak żółty

Zaniemyśl - Kaleje - Czmoń

Długość: 10,2 km

Najkrótszy szlak pieszy na terenie ziemi śremskiej. Rozpoczyna się w Czmoniu na przystanku PKS. Duża ilość autobusów PKS łatwo pozwala dostać się do jego początku i powrócić do domu z Zaniemyśla gdzie szlak się kończy. Szlak stworzony został głównie z myślą o krótkich, rodzinnych spacerach weekendowych pozwalających na odpoczynek na łonie natury. Specyfiką tego szlaku jest brak zabytków, ponieważ prawie w całości przebiega przez liczne i gęste lasy porastające te tereny.

 

Szlak niebieski

Otusz - Stęszew - Osowa Góra - Moszna - rezerwat przyrody "Goździk Siny" w Grzybnie - PKP Iłowiec

Długość: 38,7 km

Początek szlaku jest daleko poza regionem śremskim i na jego terenie jest tylko jego krótki odcinek. Warto jednak wybrać się na wędrówkę tym szlakiem. Podobnie jak na szlaku żółtym będziemy podziwiać przede wszystkim przyrodę. Szlak biegnie przez teren Wielkopolskiego Parku Narodowego, a później przez Rezerwat Goździk Siny w Grzybnie. Rezerwat został utworzony na terenie malowniczego Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Na jego stosunkowo niewielkiej powierzchni - zaledwie 3,5 ha, chronione są niezwykle rzadko występujące naturalnie okazy goździka sinego, kwitnącego najczęściej na różowo. Swoją nazwę goździk zawdzięcza sinozielonemu ubarwieniu liści i łodyg i jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. Szlak kończy się na stacji PKP w Iłowcu.

 

Szlak czerwony

Żabno - rezerwat przyrody "Krajkowo" - Nowinki - Drużyna Poznańska

Długość: 24,1 km

Szlak rozpoczyna się w Żabnie na przystanku PKS i prowadzi nas dużymi kompleksami leśnymi przez Brodniczkę do rezerwatu przyrody "Krajkowo". Utworzony został w celu chronienia dużej ilości zbiorowisk roślinnych - jest tutaj ok. 400 gatunków roślin, ale przede wszystkim ochrony miejsc lęgowych ptaków. Na 120 gatunków tutaj żyjących aż 95 wylęga i wychowuje tutaj swoje potomstwo. Rezerwat ma również chronić starorzecze Warty. Dalej szlak wiedzie lasami i polami poprzez Baranówko i Nowinki do Dworca PKP w Drużynie Poznańskiej.

Modernizacja turystycznych szlaków pieszych realizowana była przy współfinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Punkty widokowe:

  • Dolsk (przy drodze ze Śremu do Dolska)
  • Łęg (przy Warcie)
  • Brodnica (przy drodze Brodnica - Jaszkowo oraz Przylepki - Szlakiem Ziemiańskim - na Brodniczkę)