Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
tel: 61 28 32 704 | e-mail: unia@srem.com.pl
Turystyka
i dziedzictwo
kulturowe

Szlaki rowerowe

Jesteś tutaj

Szlaki rowerowe

Szlaki rowerowe

"Sieć znakowanych szlaków rowerowych regionu śremskiego"

MAPA TURYSTYCZNA REGIONU ŚREMSKIEGO

  - 2012_mapa_regionu_sremu_mala.jpg

 

Ostatnia modernizacja szlaków

Z dniem 31 sierpnia 2011 r. Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości zakończyło projekt "Poprawa stanu czterech miejsc postojowych w ramach sieci znakowanych szlaków rowerowych regionu śremskiego". W efekcie w pełni zmodernizowano cztery dotychczas funkcjonujące miejsca postojowe w: Tworzykowie, Książu Wlkp., Miranowie i Słoninie. W ramach tych prac usunięto stare wyposażenie miejsc, zastąpiono je nową wiatą, ławkami i tablicą informacyjną z mapą turystyczną. Wartość całego projektu to 33200,00 zł. Projekt był realizowany od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2011 r. Projekt został dofinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w kwocie 16600,00 zł.

We współpracy z Nadleśnictwem Babki, w miejscu obecnego przyleśnego parkingu, przygotowywane jest nowe miejsce postojowe dla rowerzystów w Dąbrowie. O szczegółach tego przedsięwzięcia poinformujemy wkrótce.

 - ksiaz_wlkp_(2).jpg
Książ Wlkp.

 - slonin.jpg
Słonin

 - miranowo_(2).jpg
Miranowo

 - tworzykowo11_(5).jpg
Tworzykowo

 

Opisy szlaków autorstwa: Monika Bulińska

 

 

SZLAKI ROWEROWE

Sieć znakowanych szlaków rowerowych powstała w 1999 r. w ramach Strategii Rozwoju Turystycznego dla Unii Gospodarczej Miast Regionu Śremskiego. Administratorem szlaków rowerowych jest Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości. Każdego roku odbywają się imprezy organizowane przez Stowarzyszenie pod hasłem „Rowerem do...", które mają na celu promocję aktywnego wypoczynku połączone z poznawaniem atrakcji regionu śremskiego. Obecnie sieć liczy ponad 320 km tras. Wśród szlaków są odcinki krótkie do 10 km oraz długie powyżej 60 km. Różny jest też stopień trudności pokonywania tras. W większości są one wyznaczone w terenie w formie pętli, z dala od ruchliwych dróg.

Są dwa miejsca rozchodzenia się szlaków. Pierwsze z nich znajduje się w Śremie, na styku ulicy Kolejowej i ronda Powstańców Wielkopolskich. Oznaczenie wprowadzono na słupie sieci trakcyjnej. Przebieg tras można sprawdzić na tablicy informacyjnej z mapą turystyczną regionu śremskiego, która znajduje się w pobliżu ronda. Drugie miejsce to parking przy wejściu na punkt widokowy w Dolsku. Na szlakach rowerowych znajdują się również miejsca postojowe, a każde z nich wyposażone jest w: wiatę z ławą i ławkami oraz tablicę informacyjną z mapą turystyczną. Niektóre mają też na wyposażeniu stojaki do rowerów. Miejsca postojowe zlokalizowane są w:

 • Tworzykowie (szlaki: Konwaliowy, Nadwarciański),
 • Miranowie (szlaki: Dziesięciu jezior, Do grobu księcia Wł. Laskonogiego, łącznik Lasy Dolskie),
 • Książu Wlkp. (szlak Kosynierów),
 • Błociszewie (szlak gen. J. Wybickiego),
 • Błażejewie (szlaki: Polnymi Drogami, Pagórki Dolskie, Do starych kościółków),
 • Słoninie (szlak gen. J. Wybickiego, Ziemiański),
 • Dąbrowie (szlak Łęgi Nadwarciańskie).

 

Szlaki, które mają początek w Śremie (ul. Kolejowa / rondo Powstańców Wielkopolskich)

 

 

 

Szlak niebieski „Konwaliowy"

Długość: 24,2 km

Przebieg: Śrem - Psarskie - Góra - Jaszkowo - Tworzykowo - L. Krajkowo - Krajkowo - Jaszkowo
- Góra - Psarskie - Śrem.

Stopień trudności: szlak dość trudny, w szczególności na trasie Jaszkowo - Krajkowo - Jaszkowo, gdzie w okresie letnim często natrafiamy na sypki piach co powoduje, iż musimy prowadzić rower. Na tym odcinku należy również uważać na konie, gdyż w pobliżu znajduje się Centrum Hipiki
w Jaszkowie, a jeźdźcy umiłowali sobie leśne drogi na konne przejażdżki.

Atrakcyjność: bardzo duża

Co nas czeka na szlaku?

Psarskie

 • aleja złożona z platanów zachodnich, klonów zwyczajnych i jesionów wyniosłych - pomnik przyrody,
 • pałac w stylu gotyku angielskiego z wysoką wieżą z pocz. XIX w., wielokrotnie przebudowany. Obecnie mieści się w nim Państwowy Dom Pomocy dla Dorosłych.

Góra

 • Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Śrem z wysokim masztem (290 m),
 • najstarszy, drewniany krzyż w Wielkopolsce z 1752 r.,
 • zespół pałacowo-parkowy, w którym mieści się barokowy dwór z XVIII w. - własność prywatna, oraz park krajobrazowy również z tego samego okresu. W parku drzewa - pomniki przyrody: dęby szypułkowe o obwodzie 635 cm i 554 cm, lipa o obwodzie 380 cm.
  W pobliżu Góry, poza szlakiem, na trasie Góra - Szymanowo, znajduje się również aleja złożona z 117 kasztanowców uznanych za pomnik przyrody.

Jaszkowo

 • Centrum Hipiki Antoniego Chłapowskiego, na terenie którego znajdują się: zespół pałacowo-parkowy z dawnym folwarkiem. Pałac z 1912 r. obecnie pełni funkcje hotelu, podobnie jak zabudowania folwarczne, które zostały przystosowane na miejsca noclegowe oraz nowy pensjonat. Centrum to kompleksowa oferta dla miłośników koni. Na jego terenie znajdują się: kryte ujeżdżalnie, duży hipodrom z trybunami, stajnie dla koni, przystań dla statków wycieczkowych, restauracja, bar i sklepik jeździecki. W stajniach jest ponad 200 koni, w tym głównie pony. Można też skorzystać z bogatej oferty szkoleniowej i uczestniczyć w licznych zawodach o randze krajowej i zagranicznej.
 • kościół pw. św. Barbary, późnogotycki powstały przed 1463 r. i rozbudowany w XVI w. Obok kościoła znajdują się: kaplica grobowa Szołdrskich wzniesiona w XIX w., zbiorowa mogiła pionierek zgromadzenia Służebniczek Marii i stara, drewniana plebania oraz dzwonnica z 2 dzwonami (1567 r. i 1663 r.).
 • pomnik bł. E. Bojanowskiego przed kościołem, a w budynku starej plebanii - Izba Pamięci bł. Edmunda Bojanowskiego,
 • „Na plebanii" Apartamenty Agroturystyczne, które mieszczą się w dawnym domu
  macierzystym zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP z 1862 r.

Krajkowo - Rogaliński Park Krajobrazowy, rezerwat „Krajkowo", w pobliżu starorzecze „Tuchoń". Lasy między Jaszkowem a Krajkowem to miejsce chętnie odwiedzane przez grzybiarzy. W maju można podziwiać piękne kobierce konwalii majowej (NIE ZRYWAMY!!!).

Inne szlaki na trasie: Nadwarciański Szlak Rowerowy (jasno niebieski), szlak gen. J. Wybickiego (czerwony), łącznik Kasztanowy (żółty) oraz szlak pieszy czerwony.  

Miejsca postojowe: Tworzykowo, rezerwat „Krajkowo". 

 

 

 

 

Łącznik „Kasztanowy" (żółty) - to krótki, zaledwie 3,3 km szlak, łączący dwa inne: Konwaliowy oraz Józefa Wybickiego. Na odcinku między Jaszkowem a Przylepkami podziwiamy aleję drzew, głównie kasztanowców.

 

 

 

 

Szlak czerwony „Śladami gen. Józefa Wybickiego"

Długość: 67,5 km

Przebieg: Śrem - Nochowo - Błociszewo - Wronowo - Gołębin Stary - Gorzyce - Słonin - Czempiń
- Sucharzewo - Iłówiec - Grzybno - Brodnica - Przylepki - Manieczki - Gaj - Śrem.

Stopień trudności: szlak dla wytrwałych z uwagi na dystans. Trasę można pokonać w ciągu jednego dnia lub podzielić ją na dwa mniejsze odcinki z noclegiem. Szlak prowadzi głównie drogami utwardzonymi lub szosami.  W okresie jesiennych prac polowych krótkie odcinki dróg polnych mogą być nieprzejezdne. Trasa szlaku biegnie częściowo przez obszar Parku Krajobrazowego im. D. Chłapowskiego oraz Rogalińskiego Parku Krajobrazowego.

Atrakcyjność: bardzo duża

Co nas czeka na szlaku?

Nochowo -pałac z 1917 r. nawiązujący stylowo do architektury barokowej wraz z niewielkim parkiem oraz dość duży zespół folwarczny z przełomu XIX i XX w. W dawnym zespole dworskim ma siedzibę spółka „Spójnia" Hodowla i Nasiennictwo, która działa na rynku nasion warzyw i kwiatów już od ponad 90 lat. W lesie, między Nochowem a Błociszewem możemy odpocząć na miejscu postojowym, a w sezonie również zbierać grzyby i jagody.

Błociszewo 

 • aleja złożona z kasztanowców zwyczajnych, lip i klonów - pomnik przyrody,
 • drewniany kościół pw. św. Michała Archanioła z I poł. XVIII w. W maju każdego roku przybywają pieszo ze Śremu pielgrzymi do kościoła i figury św. Rity jako patronki spraw trudnych i niemożliwych. Obok kościoła znajduje się kaplica grobowa Kęszyckich z końca XIX w.
 • pałac z 1893 r., jeden z ładniejszych w Wielkopolsce otoczony jest ładnym drzewostanem z przełomu XVIII i XIX w. Obecnie w rękach prywatnych.
 • 12 figur i kapliczek przydrożnych. Jedną z najstarszych jest figura Krzyża Świętego ufundowana w 1834 r. i poświęcona najprawdopodobniej Barbarze Kęszyckiej.

Gołębin Stary -drewniane figury dudziarzy, drewniany kościół pw. Wniebowzięcia NMP z 1670 r. z wysoką wieżą. Od strony północnej, w II połowie XIX w. dobudowano kaplicę, w której znajduje się grobowiec rodziny Szołdrskich.

Gorzyce - pomnik z tablicą w kształcie krzyża harcerskiego upamiętniający miejsce (dom), w którym urodził się twórca Szarych Szeregów - Florian Marciniak (1915-1944).

Czempiń

 • neoromański kościół pw. św. Michała Archanioła z XIX w. z wysoką wieżą,
 • barokowy pałac Szołdrskich z XVIII w. Wyróżnia się bogatą dekoracją elewacji, na attyce znajdują się posągi symbolizujące cztery strony świata. Pałac otoczony jest dużym i dobrze zadbanym parkiem krajobrazowym z XVIII w. Obecnie stanowi własność prywatną i jest wykorzystywany do organizacji imprez okolicznościowych.

Iłówiec

 • kościół pw. św. Andrzeja Apostoła z I poł. XIX w. W wyposażeniu kościoła najcenniejsza jest gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem.
 • pałac z 1866 r., a w jego otoczeniu park krajobrazowy ze starym i rzadkim drzewostanem.
  W parku znajduje się też cmentarz dawnych właścicieli pałacu. Zespół dworski wraz z dużym folwarkiem gospodaruje Stacja Hodowlano-Nasienna z Poznania.
 • kapliczka o kształcie ściętej piramidy zwieńczona krucyfiksem. Według miejscowej tradycji, upamiętnia ona cesarza Napoleona, który zatrzymał się tu na śniadanie w dniu 16.07.1807 r.

Grzybno -pałac z 1905 r. o charakterze willi podmiejskiej, ładnie utrzymany w otoczeniu parku krajobrazowego, w którym znajdują się pomnikowe okazy drzew i stawy. Cały kompleks gospodaruje Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego (w holu szkoły wisi tablica poświęcona partonowi). Na terenie szkoły znajduje się Izba Regionalna skupiająca ponad 200 eksponatów związanych z rolnictwem: zbiór zboża i przygotowanie chleba. Przy szkole działa również zespół folklorystyczny „Chabry", a we wsi Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brodnickiej Gniazdo. Na granicy Grzybna - Konstantynowa - Nowinek znajduje się rezerwat przyrody „Goździk Siny w Grzybnie" oraz wyznaczona jest ścieżka edukacyjna „Borówkowy szlak".

Brodnica

 • neogotycki kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej z końca XIX wieku z wysoką wieżą dobudowaną w 1890 r.,
 • pusty grób gen. J. Wybickiego z 1880 r. Prochy Wybickiego ekshumowano w 1923 r.
  i przeniesiono je do kościoła pw. św. Wojciecha w Poznaniu, do Krypty Zasłużonych Wielkopolan.
 • pałac z 1890 r. obecnie stanowi własność prywatną i jest wykorzystywany do celów turystycznych - noclegi, szkolenia, konferencje itp., aleja kasztanowców zwyczajnych i lip drobnolistnych - pomnik przyrody,
 • folwark z przełomu XIX i XX w. oraz kolonia domów pracowników folwarcznych
  z charakterystycznymi rzeźbami świętych, które znajdują się w ściętych narożach tych domów.

Przylepki -park krajobrazowy z dworem z 1910 r. Dwór często zmieniał właścicieli i jest mocno zaniedbany.

Manieczki

 • dwór z 1894 r. W latach 1978-1991 mieściło się w nim Muzeum gen. Józefa Wybickiego, a w okresie od 1990 r. do 1992 r. znajdowała się w muzeum urna z sercem gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Dwór otoczony jest parkiem krajobrazowym z poł. XVIII w., a w nim między innymi głaz narzutowy z popiersiem Józefa Wybickiego oraz pomnikowe kolumny, które według miejscowej legendy, upamiętniają historię dwóch braci Kołaczkowskich i ich pojedynek o dziewczynę Manieczkę. Obecnie dwór znajduje się w rękach prywatnych.
 • barokowa kaplica pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1786 r. ufundowana przez Wybickiego, obecnie nieczynna,
 • w pobliżu Manieczek wieś Żurawiec, w której działa Gościniec Żurawiec - działalność ukierunkowana głównie na organizację imprez okolicznościowych.

Inne szlaki na trasie: Księdza Piotra Wawrzyniaka (żółty), łącznik Najpiękniejszymi alejami (żółty), Ziemiański (zielony), R-9 międzynarodowy Adriatyk - Bałtyk (zielony), łącznik Kasztanowy (żółty) oraz szlak pieszy zielony.

Miejsca postojowe: w lesie między Nochowem a Błociszewem oraz w lesie między Słoninem a Czempiniem.

 

 

 

 

Łącznik „Najpiękniejszymi alejami" (żółty)- to krótki szlak 8 km, który wiedzie nas z Brodnicy przez Piotrowo, Chaławy, Rakówkę, aż do Donatowa. Trasa przyjemna, większość prowadzona jest utwardzonymi drogami. Na trasie możemy podziwiać piękne aleje drzew: aleja kasztanowców zwyczajnych i lip drobnolistnych w Brodnicy, aleja lipowa z Piotrowa do Chaław, lipy w okolicy Rakówki. Po drodze mijamy również dworki i pałace w: Brodnicy, Piotrowie, Chaławach, Rakówce.

 

 

 

 

Szlak żółty „Księdza Piotra Wawrzyniaka"

Długość: 38 km

Przebieg: Śrem - Nochówko - Pełczyn - Gawrony - Wirginowo - Bodzyniewo - Mełpin - Mórka - Jeleńczewo - Dalewo - Wyrzeka - Marszewo - Nochowo - Śrem.

Stopień trudności: Szlak o zróżnicowanym stopniu trudności. W pierwszym etapie od Śremu przez Mełpin, Mórkę do Jeleńczewa szlak prowadzi głównie drogami utwardzonymi. Znaczne  zróżnicowanie wysokości sprzyja podziwianiu okolicy, ale może nas zmęczyć. Kolejny etap trasy nie wymaga większego zaangażowania. Trasa wiedzie przez drogi polne i dalej przez las, co daje nam możliwość odpoczynku, tylko w porze deszczowej możemy mieć problem z przejazdem z uwagi na liczne, duże kałuże zarówno w lesie jak i na drogach polnych. Końcowy etap z Wyrzeki przez Nochowo do Śremu jest spokojny i nie wymaga większego zaangażowania.

Atrakcyjność: bardzo duża

Co nas czeka na szlaku?

Nochówko - Gawrony

 • jedziemy wzdłuż Jeziora Grzymisławskiego (ładna kompozycja krajobrazu),
 • kapliczka Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1910 r. na pograniczu wsi Pełczyn/Gawrony.

Mełpin

 • dwór z 1908 r. oraz park krajobrazowy z poł. XIX w. Obecnie stanowi własność prywatną.
 • jeziora: Mełpińskie Małe i Mełpińskie Wielkie. Na ich brzegach od strony północnej dzika plaża, a od strony południowej znajduje się Serdeczna Osada - ośrodek wypoczynkowo-rekolekcyjny parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Śremie.

Mórka

 • drewniany kościół, konstrukcji szachulcowej pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej z końca XVI w.,
 • w pobliżu: Jezioro Cichowo i Jezioro Mórka oraz gospodarstwo agroturystyczne „Stajnia Blanca".

Dalewo - gotycki kościół pw. św. Wojciecha z pocz. XVII w. Na ścianie tablica poświęcona ks.Piotrowi Wawrzyniakowi, który został tu ochrzczony oraz odprawił swoją mszę prymicyjną.

Las Rąbiński
- drewniana kapliczka w stylu zakopiańskim z 1909 r. upamiętniająca polowanie, podczas którego w dniu 15 stycznia 1909 r. Zygmunt Chłapowski z Turwi śmiertelnie postrzelił Kazimierza Mańkowskiego z Brodnicy.

Wyrzeka - dom rodzinny ks. Piotra Wawrzyniaka (ul. Śremska 38) z tablicą pamiątkową ufundowaną w 1981 r. przez Solidarność Wiejską.

Nochowo - pałac z 1917 r. nawiązujący stylowo do architektury barokowej wraz z niewielkim parkiem oraz dość duży zespół folwarczny z przełomu XIX i XX w. W dawnym zespole dworskim siedzibę ma spółka „Spójnia" Hodowla i Nasiennictwo, która działa na rynku nasion warzyw i kwiatów już od ponad 90 lat.

Śrem - poza szlakiem możemy zwiedzić: pomnik ks. Piotra Wawrzyniaka na osiedlu Jeziorany przy kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa oraz tablicę pamiątkową na budynku Spółdzielczego Banku Ludowego w Śremie, którego ks. P. Wawrzyniak był dyrektorem.

Inne szlaki na trasie: gen. J. Wybickiego (czerwony), Dziesięciu Jezior (czerwony).

Miejsca postojowe: brak

 

 

 

 

Szlak czerwony „Łęgi Nadwarciańskie"

Długość: 32,3 km

Przebieg: Śrem - Mechlin - Dąbrowa - Kotowo - L. Zwola - Majdany - Zaniemyśl - Łękno - Doliwiec Leśny - Jeziory Wielkie - Błażejewko - Błażejewo - Bnin.

Stopień trudności: zazwyczaj niewielki, na terenie od Dąbrowy do Majdan jest kilka piaszczystych odcinków. Należy też zachować bezpieczeństwo na krótkim odcinku ze Śremu w kierunku do Mechlina, mimo iż funkcjonuje tu ścieżka rowerowa to ruch samochodów jest dość duży. Podobna sytuacja jest w Zaniemyślu. Szlak nie ma charakteru pętli, chociaż można z Bnina, kierując się w lewo szlakiem rowerowym „Pierścień dookoła Poznania", dojechać do Radzewa i stąd wrócić zielonym szlakiem rowerowym „do Poznania" z powrotem do Śremu.

Atrakcyjność: bardzo duża

Co nas czeka na szlaku?

Szlak prowadzi przez obszar bardzo atrakcyjny przyrodniczo. Początkowo jest to spotkanie z doliną Warty i jej bogatym światem roślinnym i zwierzęcym, który jest chroniony w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym „Łęgi Mechlińskie". Później jest to rynna jezior kórnicko-zaniemyskich w otoczeniu lasów.

Śrem

 • ratusz z I poł. XIX w., w którym obecnie znajduje się Urząd Miejski w Śremie,
 • późnogotycki kościół pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej (XIV/XVI w.). W wystroju wnętrza najcenniejszy jest obraz Adoracji Matki Boskiej przez św. Wojciecha i św. Stanisława z ok. 1620 r. Warto zwrócić też uwagę na freski renesansowe z 1517 r., które zostały odkryte w 2009 r. w prezbiterium kościoła.
 • pofranciszkański, barokowy zespół klasztorny z przełomu XVII i XVIII w. składa się z kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny i dawnego klasztoru Franciszkanów,
 • Grodzisko i Park im. Powstańców Wielkopolskich - jeden z ładniejszych parków w Wielkopolsce założony w 1888 r. Wśród alejek drzew stoją liczne rzeźby i pomniki. Najciekawszym jest Pomnik Dobosza zrekonstruowany w 1969 r. W sąsiedztwie parku i stawów znajduje się grodzisko, miejsce związane z początkami Śremu i pierwszym grodem obronnym, który strzegł przeprawy przez Wartę (X-XIII). W XVI w. założono na grodzisku cmentarz żydowski, stąd jego późniejsza nazwa Żydowskie Góry. W 2011 roku miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablic upamiętniających cmentarz żydowski.

Mechlin

 • dwór z I poł. XIX w., później rozbudowany. Obecnie w dworze mieści się ośrodek rekreacyjno-turystyczny „Dwór Andrzejówka". Dwór otacza park o założeniu krajobrazowym z końca XVIII w., a w nim między innymi pomniki przyrody: 2 platany, 11 dębów szypułkowych, jesiony wyniosłe, buki i dęby czerwone. Na uwagę zasługuje też aleja grabowa.

Dąbrowa

 • dworek Skrzydlewskich z końca XIX w., przebudowany w późniejszym czasie na szkołę,
 • kapliczka z 1871 r. z figurą Matki Boskiej Różańcowej oraz figurą św. Wawrzyńca, wystawiona w związku z 25 jubileuszem papieża Piusa IX, o czym informuje napis na blendzie.

Kotowo

 • pole biwakowe „Biały Gościniec" w otoczeniu dębów szypułkowych. Cztery okazałe dęby będące w bliskim sąsiedztwie pola to pomniki przyrody o pokaźnych rozmiarach w obwodzie: 430, 540, 620 i 750 cm. Sezonowo działa również przystań kajakowa na rzece.

Zaniemyśl

 • Wyspa Edwarda z domkiem w stylu szwajcarskim zbudowana w I poł. XIX w. przez Edwarda Raczyńskiego, ponad 300 wiekowych drzew - większość z nich to pomniki przyrody,
 • neogotycki kościół pw. św. Wawrzyńca z I poł. XIX w., przy którym znajduje się grobowiec E. Raczyńskiego,
 • kolejka wąskotorowa z Zaniemyśla do Środy Wlkp.

Łękno

 • dwór z XIX w., w którym obecnie mieści się Zespół Szkół Ekonomicznych.

Inne szlaki na trasie: Do Poznania (zielony), Pierścień Dookoła Poznania (pomarańczowy) oraz szlak pieszy czerwony.

Miejsca postojowe: Dąbrowa - parking leśny oraz pole biwakowe w Kotowie „Biały Gościniec".

 

 

 

 

 

Szlak zielony „do Poznania"

Długość: 19,5 km

Przebieg: Śrem - Zbrudzewo - Niesłabin - Orkowo - Czmoniec - Radzewo. 

Stopień trudności: niewielki, należy jednak pilnować znaków (lewoskręt) przed Zbrudzewem. Na odcinku od Zbrudzewa do Niesłabina droga w większości wiedzie przez las, miejscami jest tam dość sypki piasek. Niezastąpione wrażenia dostarcza nam zmieniający się krajobraz i bogactwo świata roślinnego i zwierzęcego (niektóre odcinki magiczne - obszar Rogalińskiego Parku Krajobrazowego). Pozostała droga to dobre odcinki asfaltowe i leśne. Szczególną ostrożność należy zachować na odcinku Śrem - Zbrudzewo z uwagi na bardzo duży ruch samochodów. Szlak nie ma charakteru pętli. Możemy nim dojechać do Radzewa, gdzie spotkamy szlak rowerowy pomarańczowy „Pierścień dookoła Poznania". Mamy wówczas dwa warianty powrotu: pierwszy tą samą trasą lub drugi do Bnina (skręcamy w prawo) i stąd szlakiem czerwonym „Łęgi Nadwarciańskie" kierujemy się do Śremu.  

Atrakcyjność: bardzo duża

Co nas czeka na szlaku?

Szlak malowniczy i niezwykle atrakcyjny przyrodniczo poprowadzony wzdłuż doliny Warty, gdzie podziwiać można starorzecza i oczka wodne. Wiele tu ptactwa i zwierzyny, która zamieszkała podmokłe tereny wchodzące w skład Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Spotkać możemy wiele gatunków ptaków, wśród nich: żurawia, bociany, dzięcioły. Przy odrobinie szczęścia zaobserwować można bielika i kormorana.

Śrem -Park Powstańców Wielkopolskich z XIX w., a w nim między innymi: Pomnik Dobosza, pomnik Żołnierzy Polskich, twórców parku oraz rzeźby plenerowe. W parku możemy przejść ścieżką dydaktyczną historyczno-przyrodniczą i poznać wszystkie jego główne atrakcje. Grodzisko, które sąsiaduje z parkiem przypomina nam o początkach Śremu, gdzie w wiekach X-XIII zlokalizowany był gród obronny strzegący przeprawy przez Wartę. Obecnie w otoczeniu grodziska znajdują się: głaz graniczny oraz tablice z 2011 r. upamiętniające dawny cmentarz żydowski (pocz. XVI w.), tablica informacyjna z mapą turystyczną i ścieżka rowerowa.

Zbrudzewo

 • neorenesansowy dwór zbudowany w XIX w. przez Skrzydlewskich, rozbudowany w XX w.,
 • stara strzelnica zbudowana przez Bractwo Kurkowe w 1849 r. Jest to miejsce spotkań braci kurkowych, ale i pamięci o tych śremianach, którzy 8 listopada 1939 r. zostali zamordowani przez hitlerowców.

Orkowo - wiatrak koźlak z I poł. XIX w.

Czmoniec - „Bobrowy szlak" to ścieżka dydaktyczna, która znajduje się na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego w dolinie Warty pośród jej licznych starorzeczy. Przedstawia ona życie
i zwyczaje bobrów oraz walory przyrodnicze najbliższej okolicy. Można wybrać sobie jedną z trzech tras, a na koniec wejść na wieżę widokową i podziwiać piękną panoramę rozlewisk Warty. Lasy wokół wsi Czmoniec to też ulubione miejsce grzybiarzy.

Inne szlaki na trasie: Łęgi Nadwarciańskie (czerwony), Pierścień Dookoła Poznania (pomarańczowy).

Miejsca postojowe: brak.

 

 

 

 

Szlak zielony „Kosynierów"

Długość: 24,3 km

Przebieg: Śrem - Łęg - Bystrzek - Olsza - Zawory - Jarosławki - Międzybórz - Włościejewki - Brzóstownia - Książ Wlkp.

Stopień trudności: niewielki, na odcinku Bystrzek - Łężek oraz Zawory - Jarosławki jest kilka piaszczystych odcinków. Szczególną ostrożność należy zachować w okolicach Olszy z uwagi na przejażdżki konne jeźdźców z Klubu Jeździeckiego Agro - Handel Śrem. Na odcinku Łęg - Bystrzek szlak sezonowo może być nieprzejezdny z uwagi na wysoki stan wody rzeki Warty i liczne rozlewiska.

Atrakcyjność: bardzo duża

Co nas czeka na szlaku?

Śrem

 • „Klasztorek" - zespół klasztorny obecnie składa się z dawnego kościoła pw. św. Ignacego Loyoli z XVIII w. (obecnie kaplica Matki Boskiej Wniebowziętej) oraz budynku klasztornego i pomieszczeń gospodarczych, wielokrotnie przebudowywanych w XIX i XX w. Obecnie ma tu siedzibę Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.
 • Muzeum Śremskie - gromadzi eksponaty w działach: archeologicznym, historycznym, rzemiosła śremskiego oraz etnograficznym. Jest przykładem „żywego" Muzeum, w którym co miesiąc przygotowywane są różnorodne wystawy, spotkania i warsztaty. Każda grupa wiekowa znajdzie tu coś odpowiedniego dla siebie.
 • wieża ciśnień z 1909 r. - wysoka (43,7 m), charakterystyczna budowla w krajobrazie Śremu.
  W 2010 r. została odrestaurowana. Wieczorem jest ładnie oświetlona.

Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy „Łęgi Mechlińskie"

Olsza -Klub Jeździecki „Agro-Handel" w Śremie - tojeden z najbardziej znanych klubów jeździeckich w kraju. Każdego roku odbywają się tu liczne zawody jeździeckie o randze regionalnej i ogólnopolskiej.

Zawory -kamień pamiątkowy ku czci Maksymiliana Cygalskiego, obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku oraz dąb Jana Pawła II. Zarówno posadzenie dębu jak i odsłonięcie pomnika nastąpiło w dniu 5 maja 2005 r., a inicjatorem było Towarzystwo Miłośników Śremu. Corocznie do tego miejsca organizowane są rajdy rowerowe szlakiem M. Cygalskiego, który chociaż nie jest wyznaczony w terenie, pokrywa się z przebiegiem szlaku rowerowego „Kosynierów" i ma swoich stałych bywalców. 

Jarosławki

 • Kompleks Wypoczynkowy Jarosławki to jedno z najbardziej popularnych miejsc wypoczynku nad wodą w Wielkopolsce. W skład kompleksu wchodzą: dwie strzeżone plaże, domki letniskowe i pole biwakowe oraz pola do siatkówki, badmintona, kort tenisowy, wypożyczalnia sprzętu wodnego i mała gastronomia.

Włościejewki

 • późnogotycki kościół pw. Niepokalanie Poczętej NMP z XVII w. (poświęcony w 1659 r.). Wewnątrz kościoła neogotycki ołtarz główny z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z I poł. XVII w. uznawany za cudowny.
 • dwór z końca XVIII w., w którym mieszkał płk Andrzej Niegolewski. Przez ostatnie lata mocno zniszczony, obecnie został wykupiony przez właściciela Delta Special Training Center (ośrodek szkolenia specjalnego), który swą siedzibę ma również we Włościejewkach.
 • w okolicy Włościejewek (w kierunku na Międzybórz) znajduje się tor do samochodów terenowych, prowadzony przez firmę Autodrom 4x4.

Książ Wlkp.

 • rynek (Plac Kosynierów) zabudowany kamienicami mieszczańskimi z przełomu XIX i XX w.
  W jego centralnym miejscu wznosi się pomnik w formie obelisku upamiętniający pomordowanych w 1939 r. W roku 2011 rynek został zmodernizowany, a przed wspomnianym pomnikiem ustawiono nowoczesną fontannę.
 • kościół pw. NMP Wniebowziętej i św. Mikołaja z XVIII w., rozbudowany w XX w. Wewnątrz kościoła, na jednym z filarów, umieszczona jest tablica poświęcona poległym w 1848 r. Najstarszymi zabytkami są dzwony: 1468 i 1509 r. Przy kościele znajduje się figura św. Wawrzyńca z końca XIX w. i plebania z połowy XIX w., rozbudowana w XX w.
 • park miejski - mały ale nowoczesny i estetyczny z licznymi alejkami, dużym placem zabaw dla dzieci, a głównym jego elementem jest amfiteatr. W sąsiedztwie kompleks sportowy.
 • mogiły w formie dwóch kopców, w których pochowani są powstańcy polegli w 1848 r.
  W sąsiedztwie są jeszcze kolejne pomniki: pomnik w formie otwartej księgi z wierszem Władysława Syrokomli odsłonięty w 2004 r., pomnik Kosynierów z 1948 r. oraz dwa kolejne odsłonięte w 150-tą i 160-tą rocznicę upamiętniającą wydarzenia Wiosny Ludów.

Inne szlaki na trasie: Nadwarciański (jasnoniebieski - na znacznym odcinku prowadzi wałami równolegle do szlaku Kosynierów), dwa łączniki: Do starych kościółków oraz Jarosławski (żółte), niebieski szlak pieszy, zielony szlak pieszy.

Miejsca postojowe: Książ Wlkp. - przy Centrum Kultury, ul Zakrzewska 15.

 

 

 

 

Łącznik „Do starych kościółków" (żółty) - to krótki szlak 7,8 km na trasie Włościejewki - Włościejewice - Błażejewo, łączący dwa szlaki rowerowe „Kosynierów" i „Polnymi drogami". Na szlaku możemy odwiedzić między innymi dwa kościoły: drewniany kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Błażejewie z 1676 r. oraz późnogotycki kościół pw. Niepokalanie Poczętej NMP we Włościejewkach z XVII w.

 

 

 

Łącznik „Jarosławski" (żółty) - krótki szlak liczący 5,8 km. Szlak rozpoczyna się na terenie Kompleksu Wypoczynkowego Jarosławki i prowadzi przez Feliksowo do Rusocina, gdzie łączy się z czarnym szlakiem rowerowym „Polnymi drogami". W Rusocinie znajduje się park krajobrazowy, a w nim barokowy dwór z poł. XVIII w. oraz pałac z ok. 1840 r.

 

 

Szlak czarny „Polnymi drogami"

Długość: 19,7 km

Przebieg: Śrem - Grzymysław - Pysząca - Wieszczyczyn - Rusocin - Maliny - Błażejewo - Trąbinek - Dolsk.

Stopień trudności: jak sama nazwa wskazuje szlak wiedzie polnymi drogami i chociaż stopień trudności jest niewielki, to występuje kilka odcinków piaszczystych, gdzie będziemy zmuszeni do poprowadzenia roweru.

Atrakcyjność: duża

Co nas czeka na szlaku?

Śrem

 • wieża ciśnień z 1909 r. - wysoka (43,7 m), charakterystyczna budowla w krajobrazie Śremu.
  W 2010 r. została odrestaurowana. W przyszłości ma pełnić funkcje kulturalne, rozrywkowe i edukacyjne. Wieczorem jest ładnie oświetlona.
 • Odlewnia Żeliwa - zakład produkcyjny, który trwale wpisał się w historię Śremu. Jego budowę rozpoczęto w 1964 r. a w pełni ukończono w 1974 r. Odlewnia specjalizuje się w produkcji i obróbce odlewów wykorzystywanych w przemyśle stoczniowym, motoryzacyjnym, maszynowym i energetycznym.
 • kompleks sportowy spółki Śremski Sport, a w nim między innymi: bowling, basen, hala sportowa, klub fitness, a zimą lodowisko.

Wieszczyczyn - kościół pw. św. Rocha z 1908 r. Na wieży zachowały się dwa dzwony z XVII w., a w sąsiedztwie kościoła liczne tablice epitafijne oraz kaplica grobowa Krzyżtoporskich, dawnych właścicieli wsi. 

Rusocin -park krajobrazowy, a w nim barokowy dwór z poł. XVIII w. oraz pałac z ok. 1840 r. Ponadto odwiedzających urzekną piękne kwiatowo-roślinne obejścia domostw.

Błażejewo - drewniany kościół pw. św. Jakuba Apostoła z XVII w. Jedna z najmniejszych świątyń.
W jej wnętrzu znajduje się bogato zdobiony późnorenesansowy ołtarz z poł. XVII w., niedawno odnowiony, a który pochodzi ze starego kościoła na Świętej Górze k/ Gostynia. Wokół kościoła są liczne głazy narzutowe, pomniki oraz rzeźby świętych. Parafia udostępnia również miejsca noclegowe. Naprzeciwko kościoła jest miejsce postojowe dla rowerzystów.

Dolsk

Szlak kończymy na parkingu przed wejściem na punkt widokowy (113 m n.p.m.). Warto się wspiąć bo z góry rozlega się ciekawy widok na miasteczko Dolsk, położone między jeziorami: Dolskim Wielkim i Dolskim Małym oraz okolicę.

Inne szlaki na trasie: Pagórki Dolskie (zielony), dwa łączniki: Do starych kościółków oraz Jarosławski (żółte), zielony szlak pieszy.

Miejsca postojowe: Błażejewo przy kościele pw. św. Jakuba Apostoła.

 

Szlaki rozpoczynające się w Dolsku, na parkingu przy wejściu na punkt widokowy.

 

 

 

 

Szlak zielony „Pagórki Dolskie"

Długość: 18,1 km

Przebieg: Dolsk - Ostrowieczko - Ostrowieczno - Brześnica - Lipówka - Błażejewo - Trąbinek - Dolsk.

Stopień trudności: szlak niezbyt długi, ale dla wytrwałych z uwagi na liczne „górki" i „dołki". Chodzi o liczne wzniesienia terenu i bardziej ulubione z nich zjazdy. Najwyższe wzniesienie to Czarna Góra 149 m n.p.m. Droga miejscami jest brukowana.

Co nas czeka na szlaku?

Na szlaku mijamy kilka mniejszych jezior: Trąbinek, Małe Dolskie, Nowiec i większe Ostrowieczno (prywatne). Dominuje krajobraz polodowcowy wysoczyzn morenowych. W okolicach Lipówki i Brześnicy duże głazy narzutowe (eratyki) oraz dęby szypułkowe - pomniki przyrody.

Dolsk - rozpoczynamy na parkingu przy punkcie widokowym 113 m n.p.m. Warto wspiąć się na niego, aby zobaczyć ładną panoramę miasta i okolicy.

Ostrowieczko - klasycystyczny dwór z I poł. XIX w. wystawiony przez Bojanowskich.

Błażejewo - drewniany kościół pw. św. Jakuba Apostoła z 1676 r. Od początku związany z oratorium świętogórskim w Głogówku. Kościół jest niewielki, część wyposażenia pochodzi z kościoła ze Świętej Góry, jak na przykład późnorenesansowy ołtarz główny z 1646 r. W nim kopia obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Nad nim obraz przedstawiający stygmatyzację św. Franciszka z XVII w., a po bokach późnogotyckie rzeźby św. Stanisława i św. Wojciecha z II poł. XV w. Kościół na zewnątrz otaczają liczne rzeźby wykonane przez Benedykta Włodarczaka z Masłowa i Czesława Ptaka z Siedmiorogowa oraz głazy narzutowe.  

Inne szlaki na trasie: Polnymi drogami (czarny), łącznik Do starych kościółków (żółty) oraz zielony szlak pieszy.

Miejsca postojowe: Błażejewo przy kościele pw. św. Jakuba Apostoła.

 

 

 

Szlak czerwony „Dziesięciu Jezior"

Długość: 28,6 km

Przebieg: Dolsk - Podrzekta - Miranowo - Cichowo - Mościszki - Dalewo - Mórka - Lubiatówko - Dolsk.

Stopień trudności: niewielki, jest kilka bardziej piaszczystych odcinków od Podrzekty do Mościszek oraz od Mórki do Lubiatówka, które mogą utrudniać nam jazdę rowerem. Jak już sama nazwa szlaku wskazuje, będziemy poruszać się raczej drogami mało uczęszczanymi przez samochody, za to w otoczeniu lasów i jezior.

Atrakcyjność: duża

Co nas czeka na szlaku?

Dolsk

 • drewniany kościół pw. Świętego Ducha z 1618 r., wewnątrz prawie jednolite, wczesnobarokowe wyposażenie. W ołtarzu głównym oryginalna płaskorzeźba ukazująca koronację Najświętszej Marii Panny oraz rzeźby św. Jana Ewangelisty i św. Mateusza, a w ołtarzach bocznych obraz św. Walentego (uznawany za cudowny), obraz z Pietą i dwie malowane kwatery tryptyku.
 • plac Wyzwolenia (rynek), a w jego otoczeniu: kamienice parterowe i piętrowe z XIX w. (najstarszy budynek nr 23 pochodzi z poł. XVIII w.), ratusz z wysoką wieżą z 1981 r., figura św. Jana Nepomucena z 1880 r., pomnik Bohaterów Ziemi Dolskiej z 1978 r. oraz ustawiony w 2010 r. pomnik kozy. W ratuszu, który powstał z przebudowy wcześniejszych kamienic, a w którym wcześniej mieścił się Hotel Victoria, obecnie znajduje się Urząd Miasta i Gminy Dolsk oraz Biblioteka Publiczna i Izba Regionalna.
 • w pobliżu morelowy targ. Obecnie handluje się różnorodnymi towarami, lecz w przeszłości najczęściej sprzedawanym produktem były morele, stąd jego nazwa.

Podrzekta

 • kompleks konferencyjno-wypoczynkowy Villa Natura, w skład którego wchodzą: obiekty hotelowe, SPA, sale biesiadne i zaplecze gastronomiczne, boiska sportowe, przystań i sprzęt wodny nad jeziorem oraz bowling. Istnieje też możliwość nauki jazdy konnej lub przejażdżki bryczką.
 • ośrodek wypoczynkowy administrowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku. W skład ośrodka wchodzą: domki kempingowe, strzeżona plaża z pomostem, sanitariaty, łaźnie, pole namiotowe wyposażone w media.

Rezerwat „Miranowo" i ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Miranowo"

Cichowo -skansen „Soplicowo" to dekoracja przeniesiona z projekcji filmu „Pan Tadeusz" Andrzeja Wajdy, która jest namiastką dawnej litewskiej wsi. Kolejną atrakcją jest kolejka parkowa kursująca na torze o najwęższym w Polsce rozstawie szyn (240 mm).

Dalewo - gotycki kościół pw. św. Wojciecha z pocz. XVII w. W ołtarzu głównym cenny obraz z 1687 r., przedstawiający Adorację Matki Boskiej z Dzieciątkiem przez patronów kościoła. 

Mórka - drewniany kościół pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej z końca XVI w. W ołtarzu głównym znajduje się barokowy obraz przedstawiający Matkę Boską z Dzieciątkiem, przysłonięty srebrną sukienką z pocz. XVIII w. We wsi działa też gospodarstwo agroturystyczne „Stajnia Blanca".

Mełpin

 • Serdeczna Osada - ośrodek rekolekcyjno-wypoczynkowy parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Śremie, ładnie położony pomiędzy lasem a dwoma jeziorami: Mełpińskim Małym i Wielkim.
 • we wsi możemy podziwiać jeden z ładniejszych dworków Wielkopolski z 1908 r. zbudowany dla Wiktora Unruga. Obecnie znajduje się w rękach prywatnych. Na uwagę zasługuje również ładnie zadbany park krajobrazowy, a wewnątrz staw i domek ogrodnika.

Lubiatówko - ładna wieś, w której znajdują się gospodarstwa agroturystyczne „Kmiecikówka" oraz „U Jana".

Dolsk - gotycki kościół pw. św. Michała Archanioła z 1460 r. z bogatym wyposażeniem położony w sąsiedztwie Jeziora Dolskiego Wielkiego. W późnorenesansowym ołtarzu głównym znajduje się obraz przedstawiający Koronację Matki Boskiej z 1627 r. Przy kościele dzwonnica, a w niej 3 dzwony z XVII i XVIII w. Na uwagę zasługuje również budynek późnobarokowej plebanii z II poł. XVIII w. Od 2001 r., wewnątrz plebanii, można podziwiać rokokowe polichromie ze scenkami rodzajowymi na tle krajobrazu. 

Inne szlaki na trasie: Do grobu księcia Wł. Laskonogiego (niebieski), ks. Piotra Wawrzyniaka (żółty) Ziemiański (zielony), łącznik  Lasy Dolskie (żółty), zielony szlak pieszy.

Miejsca postojowe: Miranowo przy leśniczówce.

 

 

 

Łącznik „Lasy Dolskie" (żółty) - to krótki szlak 4,8 km łączący Miranowo z Lubiatówkiem przez Brzednię. Rozpoczyna się przy leśniczówce w Miranowie na terenie rezerwatu „Miranowo", gdzie możemy przejść ścieżką dydaktyczno-przyrodniczą poznając osobliwości rezerwatu. Trasa liczy 3,5 km i wyposażona jest w 17 tablic informacyjnych.

 

 

 

Szlak niebieski „Do grobu księcia Wł. Laskonogiego"

Długość: 21,8 km

Przebieg: Dolsk - Podrzekta - Miranowo - Łagowo - Bieżyń - Lubiń - Nowy Dwór - Krzywiń.

Stopień trudności: niewielki, od Krzywinia do Bieżynia szlak prowadzi szosą, później ścieżką rowerową. Dopiero od Bieżynia do Dalewa droga bywa częściowo piaszczysta, brukowana lub szutrowa.

Atrakcyjność: duża

Co nas czeka na szlaku?

Dolsk - miasto „kóz i róż". Takie określenie odnosi się do historii Dolska i czasów trudnych dla mieszkańców, którzy ogarnięci biedą trzymali w domach kozy. Była ona niekiedy jedyną żywicielką, nie rodząc tym samym dużych kosztów utrzymania. Natomiast różanymi krzewami był obsadzony niemal każdy skwer Dolska w I poł. XX w. Od 2010 r. na rynku (pl. Wyzwolenia) ustawiono pomnik kozy. Koniecznie należy zrobić sobie zdjęcie.

 Podrzekta

 • neobarokowy dwór z 1909 r. w formie willi podmiejskiej. Obecnie dworek jest częścią kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Villa Natura.
 • barokowy kościół pw. św. Wawrzyńca z przełomu XVIII i XIX w. Najcenniejszym elementem jest obraz patrona kościoła z poł. XVII w. uznawany za cudowny. Każdego roku kościół jest otwierany w dniu 10 sierpnia w przeddzień odpustu.

Miranowo - rezerwat ze ścieżką dydaktyczno-przyrodniczą „Miranowo". Na niewielkim obszarze pod ochroną pozostają zbiorowiska roślinności szuwarowej i łąkowej.

Bieżyń - Krzywińska Kolej Drezynowa, ze stacji Bieżyń można przejechać się drezyną, zorganizować sobie wycieczkę na przykład w kierunku Kunowa do Muzeum Kolejnictwa lub zawody w przejeździe drezyną na odcinku 200 m.

Lubiń - klasztor benedyktyński. Pierwsze wzmianki mówią o klasztorze z XI w., który był postawiony z woli Bolesława Śmiałego. Przedsięwzięcie wspierane przez Awdańców. Niektóre partie romańskiej świątyni zachowały się do dnia dzisiejszego. Z tym miejscem związanych jest wiele legend, między innymi o tym, że miał tu mieszkać po śmierci św. Wojciecha towarzysz jego ostatniej wyprawy i świadek męczeńskiej śmierci. Inna z kolei mówi, że w klasztorze miał pisać swą kronikę Gall Anonim, a jeszcze inna, że w klasztorze miał być pochowany książe Władysław Laskonogi (książe wielkopolski zm. 1231 r.). Obecnie zespół klasztorny składa się z: kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, budynków klasztornych z przełomu XVII i XVIII w., zabytkowego muru i dwóch późnogotyckich bram.  W kościele warto zwrócić uwagę na ołtarz główny, w którym wisi obraz ze scenami Narodzenia NMP z I poł. XVIII w. oraz na późnobarokowe stalle z XVIII w. ozdobione wielkimi figurami świętych, króla Dawida i alegorii Kościoła. W pobliżu znajduje się romański kościół św. Leonarda z XIII w., zabudowania folwarczne, park klasztorny, ogród i cmentarz. Klasztor znajduje się na szlaku Wielkopolskiej Drogi św. Jakuba oraz szlaku turystycznym śladami Adama Mickiewicza. 

Krzywiń - szlak kończymy na rynku. W jego obrębie znajduje się ratusz z 1905 r. oraz kilka kamienic z XIX w. W jednej z bocznych uliczek znajduje się gotycki kościół pw. św. Mikołaja z 1450 r. zbudowany z fundacji benedyktynów. 

 

Miejsca postojowe na szlakach rowerowych:

 • Błażejewo - przy kościele św. Jakuba
 • Błociszewo - w lesie pomiędzy wsią a wsią Nochowo
 • Dolsk - przy punkcie widokowym
 • Jaszkowo - przy rozjeździe dróg do Tworzykowa i Krajkowa
 • Kotowo k/Grodzewa - w lesie wraz polem biwakowym
 • Książ Wlkp. - przy Centrum Kultury
 • Miranowo - przy leśnictwie
 • Dąbrowa - przy drodze na Kotowo